dokumenty do pobrania

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu do pobrania zestaw kilku dokumentów, których wypełnienie i przedłożenie w odpowiedniej instytucji niezbędne jest do realizacji prac budowlanych bądź też wykonania prac rozbiórkowych.
Wszystkie, udostępnione poniżej dokumenty zostały zapisane w formacie PDF, a do ich poprawnego odczytania/wydruku wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać całkowicie za darmo ze strony internetowej firmy Adobe.
 
PDF - Wniosek o pozwolenie na budowę (nowy)
PDF - Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (zmiana)
PDF - Wniosek o wydanie dziennika budowy
PDF - Zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych
PDF - Zgłoszenie o przystąpieniu do budowy
PDF - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych Artur Liniewicz