oferta

Projektowanie
Wykonujemy projekty pełnobranżowe wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia terenu jak budynki jednorodzinne, usługowe, budynki gospodarcze (budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa), budynki użyteczności publicznej. Posiadamy kadrę z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, potrafiącą doskonale wykorzystać współczesne narzędzia techniki komputerowej – systemy typu CAD.


Adaptacja
Podejmujemy się szerokiego wachlarza prac adaptacyjnych. Począwszy od prac związanych z projektami gotowymi tzw. typówkami (np. zmiana układu ścian działowych, zmiana materiałów budowlanych, zmiana biegu instalacji itp.), poprzez zmianę funkcji budynku lub pomieszczeń (np. adaptacja strychu na lokal mieszkalny, zmiana mieszkania na lokal handlowy, zmiana „koszarowców” na budynki mieszkalne itp.), a na pracach modernizacyjnych kończąc. Zawsze też służymy swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem przy wyborze właściwego projektu.


Reprezentacja inwestora
Często podejmujemy się reprezentowania inwestora w procesie zdobywania wszelkiego rodzaju zezwoleń, uzgodnień i warunków budowlanych takich jak: warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych, zezwolenia na lokalizację zjazdu, uzbrojenia terenu, zezwolenia wodnoprawne, zezwolenia na usunięcie drzewa itp. Dzięki naszemu zaangażowaniu inwestor dużo mniej czasu traci na załatwianie - często skomplikowanych - spraw formalnych.


Obsługa inwestycji
Wielu klientów zleca nam nadzór inwestorski i autorski, w zakres którego wchodzi między innymi:
  • reprezentowanie inwestora na budowie,
  • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,
  • kontrolowanie rozliczeń budowy.
Wielokrotnie obejmowaliśmy też kierownictwo budowy.


Inwentaryzacje
Od wielu lat na zlecenie pojedynczych właścicieli, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i jednostek komunalnych wykonujemy inwentaryzacje budowlano-architektoniczne. Na podstawie pomiarów z natury (przeprowadzonych bezpośrednio na obiekcie) opracowujemy nowe aktualne plany budowli. Inwentaryzacja przydatna jest przy odtwarzaniu zaginionej dokumentacji lub przy uaktualnieniu dokumentacji starych budynków, przy przebudowach (dobudowa lub likwidacja części budynku), przy zmianie podziału pomieszczeń, do celów notarialnych.


Przeglądy techniczne
Wykonujemy również okresowe przeglądy techniczne. Zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego istnieje obowiązek wykonywania przeglądów okresowych obiektów o powierzchni powyżej 2000m2, co najmniej dwa razy w ciągu roku, w terminach do końca listopada (przed okresem zimowym) oraz do końca maja (po okresie zimowym). Ponadto wykonujemy przeglądy roczne i pięcioletnie.


Ekspertyzy i orzeczenia techniczne
Ekspertyzy budowlane - to opracowania, których zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu lub jego fragmentu, wówczas gdy zaistnieją okoliczności, których efektem jest powstanie przemieszczeń, zarysowań, nadmiernych ugięć, pęknięć, zniszczenie materiału budowlanego lub połączeń. Zadaniem ekspertyzy jest wskazanie przyczyn powstałych nieprawidłowości, ale również wskazanie skutecznych sposobów ich usunięcia. Najczęściej ekspertyzy dotyczą starszych budynków, często wykonanych z materiałów obecnie już nie stosowanych, których dalsza eksploatacja jest uzależniona od prac modernizujących.


Współpraca
Dziesiątki lat istnienia naszej firmy na rynku zaowocowały szerokimi kontaktami zarówno z instytucjami, urzędami jak i wieloma innymi podmiotami gospodarczymi takimi jak geolodzy, geodeci, wykonawcy robót, przedstawiciele producentów materiałów budowlanych itp.
Zawsze jesteśmy otwarci na nowe propozycje współpracy.

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych Artur Liniewicz